2.png

Vergoeding via Zilveren Kruis Present!

Als werkgever kun je je verzekeren tegen het risico op een werknemer die als gevolg van ziekte verzuimt. Als er sprake is van uitval vergoedt de verzekering een deel van de kosten die dat met zich meebrengt. Helaas blijven er ook altijd kosten die u als werkgever zelf maakt. Bovendien wilt u uw medewerker goed ondersteunen in diens herstel en werkhervatting. Zilveren Kruis en Re-turn werken samen om u daarbij te ondersteunen. Meldt u een medewerker met kanker aan voor ondersteuning door Re-turn via Present! dan krijgt u de helft van de kosten vergoed. Zo helpen we samen om mensen met kanker aan het werk te laten gaan, en blijven.

90% van de werknemers met kanker wil binnen anderhalf jaar na de diagnose het werk weer oppakken. Ondertussen heeft 70% behoefte aan goede begeleiding hierbij. Deze effectieve alles-in-1-methode ondersteunt u en uw medewerker met kanker bij verzuim en re-integratie. Met ‘Werkkracht bij kanker’ helpen we uw medewerker om onder andere:

  • Re-integratie te combineren met sport of psychosociale ondersteuning
  • Om te gaan met de langetermijngevolgen van de ziekte, zoals vermoeidheid, concentratieproblemen en wisselende belastbaarheid
  • Balans te vinden in de (werk)week, ook thuis
  • Effectief te communiceren over kanker en gezondheid, ook richting collega’s

De methode Werkkracht bij Kanker bestaat uit bouwstenen die op maat worden gecombineerd. Om de juiste omvang te bepalen wordt gestart met en quickscan. Deze bestaat uit een gespecialiseerde vragenlijst (digitaal) opgevolgd door een gesprek aan huis. Input is ook de arbeidsprognose van de bedrijfsarts en de visie van de leidinggevende.

In de begeleiding is aandacht voor twee parallelle processen. Het ene proces is gericht op de ondersteuning van herstel (fysiek, mentaal) en het andere gericht op het behalen van successen in werk en re-integratie.

Het maken van structuur en helpen organiseren is een belangrijk onderdeel. Binnen dat kader wordt ingegaan op inhoudelijke thema's zoals:

  • Omgaan met vermoeidheid
  • Cognitieve beperkingen
  • Wisselende belastbaarheid

Contact vindt plaats in face to face gesprekken op locatie (thuis of op de werkplek), via mail en telefoon. De bedrijfsarts (en/of arbodienst) wordt, net als de leidinggevende, actief betrokken. De omvang, duur en doorlooptijd worden vastgesteld na afloop van de quickscan. De doorlooptijd van trajecten varieert van 3 tot 8 maanden, dit is sterk situatie bepaald. Circa twee maanden na afronding van het traject vindt een nazorg gesprek plaats.

 

KWFleven met kankerOvalGroep werk en kanker