5.png

Aanmeldformulier quickscan Re-turn

 

Gegevens werkgever

 

 

Gegevens contactperso(o)n(en) werkgever

Naam en contactgegevens (operationeel) leidinggevende

 

Naam en contactgegevens contactpersoon P&O

 

Naam en contactgegevens casemanager (indien anders dan leidinggevende of P&O)

 

Gegevens werknemer

 

Gegevens arbodienst/bedrijfsarts

Het invullen van dit formulier verplicht u tot niets. Wij nemen op basis van de gegevens contact op met de werkgever. Hierna volgt een offerte voor de quickscan (kosten € 500,-) waarna bij akkoord de quickscan binnen 2 weken plaatsvindt.

 

KWFleven met kankerOvalGroep werk en kanker